VPKK

VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening.

 • 1

Verslag Workshop

"Hoe vind ik de juiste hulpverlener "

Tijdens de recente lotgenotendag is onder andere een workshop "Hoe vind ik de juiste hulpverlener" gehouden.

Erkenning

Weg van eerste contact tot erkenning.

Na uw eerste melding over uw geschiedenis, is het goed als u mensen op uw weg vindt die u steunen in uw streven naar erkenning.

Onderzoeksverslag

Klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Herstelbemiddeling

Erkenning van psychisch en fysiek geweld

Herinneringen aan psychisch, fysiek en seksueel geweld vormen een bedreigende ervaring voor het leven.

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Wat willen we?

Het gaat nog lang niet goed met de erkenning door de kerk. We zijn afhankelijk van de goede wil van de kerk en die ontbreekt vaak: veel kerkelijke organisaties willen niet luisteren naar hun slachtoffers. Ze willen niet weten van het geheime geweld en misbruik in hun recente geschiedenis en ze kunnen zich niet voorstellen dat die een grote invloed op ons leven hebben gehad. Zolang zij ontkennen, laten gezagsdragers de macht niet los die hun organisaties in onze levens hebben uitgeoefend. De rol van machthebbers, geweldplegers, en ontkenners. We willen een weg blijven gaan die beide partijen bevrijdt van dit verleden.

Wat is rechtsherstel?

Wanneer is er sprake rechtsherstel? Wat is het antwoord op deze vraag van voormalige slachtoffers? Wij hebben het in vele gesprekken gehoord. In de conferentie Restorative Justice in Leuven herkenden we een aantal antwoorden die kwamen van lotgenoten wereldwijd. Antwoorden die van belang zijn en duidelijk maken wat nodig is.

In het strafrecht wordt vrijheidsstraf als de uitkomst gezien van het proces. Voor slachtoffers speelt dat veel minder een rol. Vanaf het moment van het misdrijf is het leven voor een slachtoffer voorgoed veranderd, en hebben de verantwoordelijken iets goed te maken. Zij hebben beslag gelegd op het leven van de ander, en daarmee is er een invloedrijke beschadigende relatie aangegaan die ten goede moet keren vóór zij doorbroken kan worden.

Verschillende vrouwen benadrukken verschillende voorwaarden voor rechtsherstel die belangrijker zijn dan bestraffing:

 • Het belang dat een dader zich herinnert en herkent wat zij/hij gedaan heeft. We moeten het in het openbaar veroordelen om hem of haar daartoe te brengen.”
 • Dat een dader of zijn vertegenwoordiger openlijk erkent dat wat hij/zij gedaan heeft een misdrijf is, dat hij inziet dat hij het recht niet had om dit te doen en spijt betuigt."
 • "Dat hij beseft hoe verschrikkelijk veel schade hij heeft aangericht, en dat ik zien kan dat hij dat voelt.”
 • "Ik wil dat erkenning ertoe bijdraagt dat het nooit meer gebeurt”, “Er moet een maatschappelijke en kerkelijke verandering komen”, “we moeten zien dat ervan geleerd wordt”
 • "Ik wil als voormalig slachtoffer kunnen opkomen voor mijn waardigheid, en eindelijk zelf deel uitmaken van het onderzoek, kunnen zeggen wat het voor mij betekende, in plaats van object van een procedure of onderzoek te zijn”
 • "Ik wil de macht die mij toekomt tegenover de dader: ik wil een stem hebben in wat nodig is voor rechtsherstel.”
 • Als al deze vormen van erkenning er zijn, dan is het gepast dat de verantwoordelijke daaraan ook met een financiële genoegdoening uitdrukking geeft.

Waar staan we nu?

Een beperkt aantal RK organisaties heeft verantwoordelijkheid genomen voor seksueel misbruik, ze hebben een weg ingeslagen om het goed te maken, na een uitspraak van de rechter of door erkenning uit eigen beweging. Maar voor de meeste slachtoffers is er geen erkenning gekomen. Er is vaak agressieve ontkenning, of angstige ontkenning, of de moed om te erkennen ontbreekt eenvoudig. Dat uit zich op verschillende manieren.

De procedure van de klachtencommissie

De procedure is geen strafrechtelijke procedure. Toch wordt er verweer gevoerd alsof het een strafproces is. Volgens de procedure is de verantwoordelijke organisatie gehouden om archiefgegevens over te leggen die inzicht in de zaak kunnen geven. Soms gebeurt dat, met name in de bisdommen. Vaak gebeurt dat niet, met name in veel congregaties. Hoewel de verweerschriften sinds enige tijd “inhoudelijke reactie” genoemd worden, zijn zij vaak zeer beschuldigend en vernederend naar degene die de klacht meldt. De partijen en advocaten die dat doen, brengen daarmee schade toe aan de slachtoffers.

De procedure van de commissie HEG

In de procedure wegens psychisch en fysiek geweld (HEG) hebben slechts weinig mensen erkenning ervaren, terwijl het vaak gaat om ernstig en langdurig geweld dat het verdere leven diepgaand beïnvloed heeft. Wij hebben daarover veel klachten gekregen die er niet om liegen. Een document daarover is in voorbereiding ter publicatie.

Openheid

Openheid wordt door de meeste verantwoordelijke organisaties tegengewerkt. Dat wij openlijk over de geschiedenis spreken, wordt als een aanval gezien. Pastores en pastoors die openheid willen bieden over een plaatselijke geschiedenis van misbruik waarvan nog veel verborgen slachtoffers zijn, worden daarin gedwarsboomd. In dorpen en stadswijken waar dit speelt, is er angst om de geschiedenis te bespreken.

Wat doen we?

 • We blijven de politiek verzoeken om de kerk aan te spreken.

 • We hebben een begin gemaakt met het onderzoek over de geschiedenis op basis van levensverhalen.

 • We hebben vandaag een subsidie aanvraag gedaan bij de stichting Democratie en Media voor een website waarop de levensverhalen toegankelijk worden en nieuwe geschiedenissen geplaatst kunnen blijven worden.

 • We blijven pleiten voor herstelbemiddeling, waarmee goede ervaring is. Die voorziet kennelijk in de verlangde voorwaarden van rechtsherstel die ik hierboven beschreef.

Annemie Knibbe

Zie ook: Kaleidoscopic justice: Making sense of the lived complexities of justice for victim-survivors of sexual violence door professor Clare McGlyn van de Durham Law School

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form