VPKK

VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening.

  • 1

Verslag Workshop

"Hoe vind ik de juiste hulpverlener "

Tijdens de recente lotgenotendag is onder andere een workshop "Hoe vind ik de juiste hulpverlener" gehouden.

Erkenning

Weg van eerste contact tot erkenning.

Na uw eerste melding over uw geschiedenis, is het goed als u mensen op uw weg vindt die u steunen in uw streven naar erkenning.

Onderzoeksverslag

Klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Herstelbemiddeling

Erkenning van psychisch en fysiek geweld

Herinneringen aan psychisch, fysiek en seksueel geweld vormen een bedreigende ervaring voor het leven.

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Zolang het kerkelijk gezag de verantwoording niet erkent voor de geschiedenis van gedwongen afstand van babies, blijft het een onbetrouwbare macht.

 

René (73) is geboren in een kindertehuis. Toen hij zes was en in de RK instelling Groenestein woonde, trouwde zijn moeder en was hij welkom om thuis te komen wonen. Omdat moeder met een protestantse man getrouwd was, kreeg ze hem niet mee. Zijn moeder gaf het op. Hij bleef in het kindertehuis, waar hij zwaar mishandeld en misbruikt werd.  Als straf voor weglopen werd hij in justitiële tehuizen geplaatst, Harreveld en later Sint Joseph in Cadier en Keer, tot zijn één en twintigste. Op verzoek van de commissie Herstel Erkenning en Genoegdoening voor psychisch en fysiek geweld stuurde de bisschop van Rotterdam hem onlangs een brief namens alle bisschoppen.  

“Toen ik die brief kreeg, werd ik woedend, ik hield het niet, ben de straat op gegaan. Een voorgedrukte standaardbrief zonder vermelding van wat er gebeurd is, en dat  terwijl we zijn ontvoerd! Iets anders kun je dat niet noemen. Een kinderleven lang opgesloten, veel slaan, vele weken en soms een maand in je onderbroek in een donker cachot zitten. Geen vakantie, geen verjaardagen, geen familie, niks. En als je eruit kwam met  eenentwintig jaar, had je niks in handen. En nu wast de kerk haar handen in onschuld?” Hij is opnieuw boos. René wacht op overtuigende excuses voor een levenlang nachtmerries, angst en spanning, voor zijn verloren kinderjaren. Van Groenestein heeft hij overtuigende excuses gekregen voor het misbruik en geweld daar, dat maakt verschil.

Henk (62) kwam als baby van twee weken in een kindertehuis, maar na een half jaar werd hij geadopteerd. Nu weet hij dat hij daarmee veel geluk gehad heeft: in het kindertehuis is op grote schaal geweld en misbruik gepleegd op jonge kinderen. Eenmaal volwassen heeft Henk zijn moeder teruggezocht. Ze is nu oud en hulpbehoevend. Ze weigert zijn hulp. Als hij haar zegt dat zij niet schuldig is aan het feit dat ze hem heeft moeten wegbrengen toen hij twee weken oud was, huilt ze. Hij kan haar nog niet overtuigen: “Toen u ontslagen werd uit het ziekenhuis kreeg u van de nonnen een treinkaartje en een adres, en daar moest u mij naar toe brengen en achterlaten. U had geen keuze, ze konden met U doen wat ze wilden. U kon toen niet voor mij zorgen, maar nu kan ik wel voor U zorgen” Henk heeft erkenning gezocht voor zichzelf en zijn moeder bij de commissie Herstel Erkenning en Genoegdoening voor psychisch en fysiek geweld, bij de RK Kerk in Nederland en zelfs bij de Paus in Rome, hij krijgt geen erkenning. De secretaris van de commissie liet hem weten dat het niet onder psychisch geweld viel.

De rk kerk heeft duizenden zwangere meisjes veracht, veroordeeld, hun kind afgenomen en gestraft. De zeggenschap over hun eigen leven werd hen vervolgens ontnomen. Zij kunnen pas spreken over wat hen werd aangedaan, als zij weten dat hun machteloosheid van toen begrepen wordt en de straffeloosheid waarmee deze praktijken konden worden uitgevoerd.  Zij kunnen pas spreken als de samenleving hen voor deze verborgen geschiedenis het eerherstel geeft dat zij verdienen. 

PvdA kamerlid Marit Rebel heeft op 9 oktober Kamervragen gesteld over deze verborgen groep slachtoffers van de kerk. Wanneer het antwoord op die vragen te verwachten is, is niet duidelijk.

Wij vinden dat de minister het kerkelijk gezag met klem moet verzoeken  vóór alles toe te geven dat de kerk veelvuldig verantwoordelijk is geweest voor leiding aan en uitvoering van deze praktijken en dat zij veel vrouwen en hun kinderen daarmee ernstig onrecht heeft aangedaan.

Vrouwen die een luisterend oor zoeken kunnen terecht bij het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. 06 53393818

Maud Kips

Annemie Knibbe

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form