Meer informatieOver hoe wij u op weg kunnen helpen

Onderzoeksverslag klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Het onderzoek handelt over wat er met de klachten van seksueel misbruik in de RK kerk is gebeurd.

Er zijn een aantal opvallende zaken gevonden:

Er werd een man-vrouw verschil gevonden. Vrouwen worden of jonger of ouder dan mannen misbruikt hetgeen leidt tot soms een hogere compensatie aan vrouwen. Verder bleek dat de KC (Klachten Commissie) anders oordeelt indien de aangeklaagde leeft of overleden is. De commissie Deetman wees er al op bij de BAC (Voormalige Klachtencommissie) dat er “onnodig lange tussenpauzes” werd genomen. Bij de KC is dat niet verbeterd. En er werd een ‘rafelrand’ in de adviezen va de cie Lindenbergh gevonden. Waar de wetgever het heeft over verkrachting bij misbruik met penetratie en over aanranding als bij het misbruik geen penetratie geschiedt, kent het advies van de cie Lindenbergh aanranding niet. Laat de wetgever het aan de rechter over om te oordelen over de vorm van aanranding, de CC (Compensatie Commissie) kan dat niet omdat aanranding niet bekend is. Dit voert tot een vrij willekeurige compensatie in die zaken waar van aanranding sprake is.

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form