VPKK

VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening.

  • 1

Verslag Workshop

"Hoe vind ik de juiste hulpverlener "

Tijdens de recente lotgenotendag is onder andere een workshop "Hoe vind ik de juiste hulpverlener" gehouden.

Erkenning

Weg van eerste contact tot erkenning.

Na uw eerste melding over uw geschiedenis, is het goed als u mensen op uw weg vindt die u steunen in uw streven naar erkenning.

Onderzoeksverslag

Klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Herstelbemiddeling

Erkenning van psychisch en fysiek geweld

Herinneringen aan psychisch, fysiek en seksueel geweld vormen een bedreigende ervaring voor het leven.

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...
Het zwijgen door de RK kerk inzake het seksueel kindermisbruik binnen haar gelederen is inderdaad nog steeds een probleem, zoals vanmorgen betoogd in NRC. Zo heeft ruim een derde van de zaken in de klachtenprocedure niet tot erkenning geleid, heeft in een onbekend aantal daar gevoerde procedures het kerkelijk gezag (met succes) niet meegewerkt en wordt in parochies vrijwel geheel gezwegen zodat slachtoffers daar nog steeds in de veronderstelling verkeren de enige geweest te zijn. Ten aanzien van de herstelbemiddeling Drieluik verdient het artikel echter enige nuancering.

Drieluikbemiddeling: geheimhouding geldt niet het misbruik

De geheimhoudingsclausule in de bemiddelingsovereenkomst heeft geen betrekking op het misbruik zelf, maar uitsluitend op hetgeen tijdens de bemiddeling ter tafel komt en de wijze waarop dat gebeurt. Dat bood beide partijen vrijheid van spreken en heeft in veel zaken gemaakt dat de betreffende overste meer en overtuigender erkenning bood dan over het algemeen in de klachtenprocedure, onder andere door de relatieve openbaarheid, het geval was. Te veronderstellen dat de geheimhoudingsclausule ook betrekking heeft op het misbruik zelf is onzinnig: voor velen heeft het misbruik ingrijpende, levenslange gevolgen voor het slachtoffer, op vrijwel alle terreinen van het leven; het zou inhumaan zijn van mensen te verwachten daarover te zwijgen. De in het artikel gebezigde interpretatie van deze clausule is veel te ruim en strookt niet met de bedoeling van de bemiddeling zelf, namelijk dat het leed van slachtoffers wordt erkend.

Overigens is over de Drieluikbemiddeling wel een en ander gepubliceerd: er zijn twee tv- documentaires aan gewijd (het traject met de Salesianen en het traject bij de Broeders van Maastricht), en o.a. een artikel in het Tijdschrift voor Personenschade (TVP 2015, nr. 4, 97-106) van de hand van Leo Klijn, een van de mediators. Het ontbreken van een 'paper trail' is inderdaad wél een probleem. Dat zou o.i. in principe moeten en kunnen worden ondervangen door een geanonimiseerde verantwoording die vergelijkbaar is met die van de klachtenprocedure.

Mediatie

Naast de bemiddeling van Drieluik is ook mediatie aangeboden via het Meldpunt. Duidelijk is dat de KNR en de bisdommen de voorkeur gaven aan deze mediatie boven die van Drieluik. Over deze mediatie is veel minder bekend. Zij werd, voor zover ons bekend, uitgevoerd door vrijwilligers van Slachtoffer in Beeld (SiB), dezelfde organisatie die ook slachtoffer-dader-gesprekken organiseert in het kader van strafzaken die beduidend minder ernstige gebeurtenissen betreffen. Met bemiddeling inzake seksueel geweld had SiB voorafgaand aan dit project geen ervaring. Ons is geen enkele publicatie over deze mediatie bekend.

Nader onderzoek nodig

Het is jammer dat nu de bemiddeling van Drieluik als exponent van het zwijgen door de kerk wordt opgevoerd, omdat juist in die bemiddeling tussen slachtoffers en oversten sprake was van grote openheid. Maar naar de wijzen waarop de RK kerk nog steeds zwijgt waar dat maar enigszins mogelijk is, is nader onderzoek beslist nodig.

Namens het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik

 

Annemie Knibbe

Maud Kips 

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form