VPKK

VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening.

 • 1

Verslag Workshop

"Hoe vind ik de juiste hulpverlener "

Tijdens de recente lotgenotendag is onder andere een workshop "Hoe vind ik de juiste hulpverlener" gehouden.

Erkenning

Weg van eerste contact tot erkenning.

Na uw eerste melding over uw geschiedenis, is het goed als u mensen op uw weg vindt die u steunen in uw streven naar erkenning.

Onderzoeksverslag

Klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Herstelbemiddeling

Erkenning van psychisch en fysiek geweld

Herinneringen aan psychisch, fysiek en seksueel geweld vormen een bedreigende ervaring voor het leven.

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Bedrog en integriteit.

Het Argos onderzoek: "de Deal van Deetman" heeft duidelijk gemaakt dat de belangenbehartiging van Klokk sterk onder invloed heeft gestaan van Deetman en de voorzitters van BC en KNR. De belangen van slachtoffers hebben niet bovenaan gestaan en zijn geschaad.

 

Het Argos onderzoek uitgevoerd door Jenne Jan Holtland, Jolanda van de Beld en Boris Lemereis en het rapport van de Rebelgroep over de besteding van de subsidies heeft een hardnekkig bedrog onthuld.

Zie hier het rapport: 

We zijn vaak tegen dit bedrog aangelopen, maar konden het niet aantonen zoals de onderzoeksjournalisten dat nu wel hebben gedaan. 

Keuze voor de rol van vertrouwenspersonen en belangenbehartiging

In die situatie heeft het VPKK gekozen voor een eigen weg. We hebben als goede vertrouwenspersonen vooral geluisterd naar de ervaringen van mannen en vrouwen die in hun kinderjaren slachtoffer werden van RK geestelijken. Het VPKK heeft de slachtoffers in hun streven gesteund en hun belangen behartigd voor zover dat in de gegeven omstandigheden mogelijk was. We hebben daarbij velden van samenwerking gezocht waar we integriteit konden creëren. En dat blijven we doen. 

We zijn er trots op dat we veel hebben bereikt ondanks tegenwerking van de voorzitters van KNR, BC en KLOKK. We hebben waardering voor al degenen die ons daarbij terzijde hebben gestaan. 

Onafhankelijk werk 

Ondanks tegenwerking hebben we: 

 • een onafhankelijk Platform opgericht, geleid door vrouwen.
 • een luisterend oor geboden aan vrouwen en mannen die dat zochten
 • groepen mannen en vrouwen bijgestaan in het doorbreken van hun isolement en  schaamte en het vinden van erkenning.
 • vrouwen een stem gegeven in de media
 • de verkeerde weergave van meldingen in het rapport Deetman II over seksueel misbruik en mishandeling van meisjes in beeld gebracht.
 • meegewerkt aan het boek Stil in Mij, van Danielle Hermans en Esther Verhoeff waardoor families, vrienden, collega's, zorgverleners van voormalige slachtoffers zich bewust worden van de geschiedenis.
 • ons verzet tegen het besluit tot sluiting van de achtencommissie in de politiek en bij de rechtbank. Daardoor konden na de eerste sluitingsdatum in tien maanden nog 85 mensen een klacht indienen.
 • problemen van melders in de klachtenprocedure bij de klachtencommissie en het bestuur van het meldpunt aan de orde gesteld.
 • goed bezochte lotgenotendagen georganiseerd.
 • een Oral History onderzoek laten doen.

Binnenkort verschijnt het Oral History onderzoek waarvoor wij opdracht konden geven. Daarin schept de onderzoeker voor vrouwen de ruimte om te spreken over hun leven met een geschiedenis van seksueel misbruik en mishandeling in de rk kerk. Het geeft voor anderen ruimte voor erkenning en herkenning van hun eigen  geschiedenis of die van hun moeder, zus, vriendin. 

Toekomst

Wij gaan door met ons werk, onafhankelijk en dienstbaar aan de rechten van slachtoffers. De onthulling maakt veel verschil. Binnenkort zullen we in een jaarverslag verantwoording afleggen over onze besteding van financiële middelen.

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form