VPKK

VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening.

  • 1

Verslag Workshop

"Hoe vind ik de juiste hulpverlener "

Tijdens de recente lotgenotendag is onder andere een workshop "Hoe vind ik de juiste hulpverlener" gehouden.

Erkenning

Weg van eerste contact tot erkenning.

Na uw eerste melding over uw geschiedenis, is het goed als u mensen op uw weg vindt die u steunen in uw streven naar erkenning.

Onderzoeksverslag

Klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Herstelbemiddeling

Erkenning van psychisch en fysiek geweld

Herinneringen aan psychisch, fysiek en seksueel geweld vormen een bedreigende ervaring voor het leven.

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

De Deal van Deetman: wat is er onder het tapijt geveegd?

 

 

Annemie Knibbe en Maud Kips analyseren de Deal van Deetman en geven argumenten vóór het alsnog houden van een parlementaire enquete De volledige tekst van dit artikel kan als PDF gedownload worden. 

 

Niet vanwege de woede van Deetman, maar vanwege de openheid waartoe het kerkelijk gezag zich in 2011 verplichtte in de klachtencommissie, kozen we voor de behandeling van alle afzonderlijke klachten en niet voor een parlementaire enquête toen we nog betrokken waren bij lotgenotenorganisatie KLOKK. Openheid gaf voormalige slachtoffers de beste kans op erkenning en verwerking van hun gezamenlijke geschiedenis. Daar hebben we op vertrouwd. We zagen het in de daarop volgende jaren echter te vaak niet gebeuren: er werd gezwegen in parochies en congregaties door getuigen, er was vaak geen openheid in de klachtenprocedure. Slachtoffers die het zwijgen doorbraken werden met de nek aangekeken, pastores met ontslag bedreigd. Religieuzen die willen spreken over seksueel misbruik en geweld in hun congregatie worden door de KNR daarin belemmerd. "Als ik mijn geweten volg, dan heb ik hier geen leven meer" horen wij dan. Te veel daders werden weer beschermd. Meldingen bij de commissie Deetman raakten zomaar zoek. Deelname aan het bestuur van KLOKK werd voor ons zinloos: besluiten werden niet genomen in het bestuur maar in overleg met Deetman. Ten nadele van de kwaliteit van het tweede onderzoek, het aantal meldingen, het aantal klachten en het aantal gegrondverklaringen.

In een gesprek met de kardinaal en de voorzitter van de KNR stelden we het ontkenningsbeleid aan de orde. De kardinaal gaf toe dat hij niet wil dat pastores leiding geven aan openheid in parochies en verdedigde dit. De voorzitter van de KNR zweeg. Het kerkelijk gezag is bekend met de ernstige schade die voormalige slachtoffers ondervinden door het doodzwijgen van misbruik in parochies en congregaties.

  

De ontkenning van het seksueel misbruik heeft tot 2010 melding zo goed als onmogelijk gemaakt en dat geldt ook voor het stoppen van daders. Naar schatting 10.000 tot 30.000 slachtoffers liepen tientallen jaren tegen een muur van ontkenning. Dat 3565 van hen zich na 2010 alsnog hebben gemeld, is een aanwijzing dat het totale aantal slachtoffers eerder rond de 30.000 dan de 10.000 ligt.

Na 2010 heeft het zwijgen in parochies en congregaties het uiteindelijke aantal meldingen en erkende klachten opnieuw beïnvloed. En nu, na de sluiting van de klachtencommissie, staan voormalige slachtoffers die in crisis geraken en erkenning nodig hebben voor hun herstel definitief voor gesloten deuren. Er zijn er nog vele die zich pas zullen melden als ze zich daar gesteund in weten. De gevolgen zijn vaak ernstig.

Niet alleen het afzien van de parlementaire enquête in april 2012, maar ook belangrijke besluiten daarna zijn in schijn in goed overleg met slachtofferorganisatie KLOKK genomen. De voorzitter van deze lotgenotenorganisatie blijkt echter tegen de belangen van slachtoffers vrijwel de hele agenda van het kerkelijk gezag gesteund te hebben. Nu we dit weten, zijn er vele vragen te beantwoorden, over verantwoordelijkheid van bisschoppen, over bescherming van daders, schade aan slachtoffers, de rol van Deetman en de belangen die hij heeft gediend. Het gaat vaak om ernstig en langdurig seksueel misbruik van jonge kinderen. Het kan niet waar zijn dat we in deze situatie Deetman het laatste woord geven over de evaluatie van deze gang van zaken. Alleen een parlementaire enquête kan de antwoorden geven. Slachtoffers hebben daar recht op.

Namens het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik,

Maud Kips
Annemie Knibbe 

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form