Over onsMeer informatie over het VPKK

  • Wie zijn wij
  • Wat doen wij
  • Beleidsplan VPKK 2013-2014
  • Steun het VPKK
  • donaties
  • financieel verslag VPKK

Wij zijn 5 vrouwen, Annemie, Brigitte, Marjan, Maud en Pascale. Wij vormen het VPKK, het vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. Wij willen een platform bieden voor vrouwen die op enige manier betrokken zijn bij misbruik binnen de RKK.

Om het geluid van vrouwen die binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn misbruikt duidelijker te laten klinken, is het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik opgericht.

Vrouwen die misbruikt zijn moeten óók door vrouwen goed worden vertegenwoordigd, zeker met het oog op het verschijnen van het 2de onderzoeksrapportvan Deetman, begin 2013.

Dit misbruik kan seksueel-fysiek en/of emotioneel geweest zijn en is gepleegd door leden van ordes en congregaties, in internaten of daarbuiten, door nonnen-fraters-paters-pastoors-kapelaans-kosters of andere werknemers van de RKkerk.

Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik bestaat uit 5 ervaringsdeskundige vrouwen met diverse kennis en ervaring waar betreft het ondersteunen van lotgenoten en richt zich op empowering en praktische ondersteuning aan (groepen) lotgenoten op weg naar erkenning en genoegdoening middels afgestemd maatwerk.

Lees meer...

Bekijk hier het beleidsplan voor 2013-2014 van het VPKK.

Tot op heden is de Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik een niet gesubsidieerde stichting. Om ons werk te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u haar financieel ondersteunen dan kan dat door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL86TRIO0197686915 tnv Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. De rekening loopt bij Triodosbank, BIC code TRIONL2U. Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning en zullen zorg dragen voor een verantwoorde uitgave.

 

Lees meer...

Met uw steun kan de stichting VPKK haar werk blijven doen. Het VPKK heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. Het rekening nr van VPKK is NL86 TRIO 0197 6869 15. Vermeld erbij Donatie VPKK algemeen. zie voor meer informatie over de activiteiten het artikel Statement VPKK 12-12-2016 in de rubriek Actueel.

Zie ook ons financieel verslag

Lees meer...

 

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Tekort

Overschot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort geding sluitdatum

€ 5650,00

 

€ 6580,15

 

€ 930,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral History

€ 100000,00

 

€ 101996,81

 

€ 1996,81

 

 

Schuld, navordering OH buiten budgetgrens

 

 

 

 

€ 14204,48

 

 

Balans OH

 

 

 

 

€ 16201,29

 

 

Uitstaande onkosten vergoeding bestuursleden

 

 

 

 

€ 8776,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties door vrienden en lotgenoten

€ 12850,13

 

 

 

 

€ 5910,35

 

Uitgave Oral History

 

 

€ 1996,81

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

367,12

 

 

 

 

Onkosten vergoeding bestuurslid 2012

 

 

€ 2147,10

 

 

 

 

Diversen

 

 

€ 2428,75

 

 

 

 

Totaal

 

 

€ 6939,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

€ 118500,13

 

€ 138498,21

 

€ 25908,43

 

 

In kas

 

 

 

 

-€ 5910,35

 

 

Balans totaal

 

 

 

 

€ 19998,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

donaties

Met uw steun kan de stichting VPKK haar werk blijven doen. Het VPKK heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. Het rekening nr van VPKK is NL86 TRIO 0197 6869 15. Vermeld erbij Donatie VPKK algemeen. zie voor meer informatie over de activiteiten het artikel Statement VPKK 12-12-2016 in de rubriek Actueel.

Zie ook ons financieel verslag

Ons team

image

Annemie Knibbe

Woordvoorder

Annemie is ervaringsdeskundige psychisch geweld in een nonneninternaat. Zij volgde een vrij doctoraal studie geneeskunde op het gebied van filosofie en wetenschapstheorie.

Sinds begin 2010 begeleidt ze individuele lotgenoten en groepen m/v in de processen van coming-out, herstelbemiddeling en het klachtenproces. Onderdeel van het dagelijks werk is het aanspreken van oversten en het bevorderen van vertrouwen tussen lotgenoten en oversten. Om van daaruit tot herstelbemiddelingstrajecten te komen onder leiding van experts op dit gebied.

Binnen het platform is Annemie woordvoerder

Contact Information:

annemie@vpkk.nl
043 3620897 - Bereikbaar op ma, di, wo en vrijdag van 09.00-17.00
06 53393818

 

 

image

Brigitte Kicken

Ervaringsdeskundige

Brigitte Kicken. Brigitte was van 1979 tot 2016 werkzaam als leraar in het speciaal basisonderwijs. Zij is ervaringsdeskundige seksueel misbruik door een pastoor in de kinderjaren. Zij heeft substantiele kennis van het proces van bewustwording van het misbruik en van het te boven komen van de gevolgen. Brigitte is actief als bestuurslid.

Contact Information:

brigitte@vpkk.nl

 

 

 

image

Marjan van der Kooij

Coach

Marjan is ervaringsdeskundige seksueel misbruik in parochie en coached vrouwen in hun proces van comming out.

Zij werkte als docente in het middelbaar onderwijs en is getraind en ervaren met telefonische hulpverlening bij SOS telefoon. Ze werkt nu in een hospice.

Binnen het VPKK levert zij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de intervisie gesprekken.

Contact Information:

marjan@vpkk.nl

 

 

 

image

Maud Kips

Jurist

Maud is jurist en ervaringsdeskundige.

Maud heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de herstelbemiddeling en werkte samen met lotgenoten aan herstelbemiddeling bij de Broeders van Liefde en de Fraters van Utrecht. Ze heeft veel ervaring met de begeleiding van lotgenoten in de fase van coming out, voorbereiding tot het indienen van een klacht en de begeleiding tijdens de klachtprocedure.

Zij maakt met lotgenoten de vertaalslag van de ervaring en de schade naar de juridische mogelijkheden daaromtrent.

Contact Information:

maud@vpkk.nl

 

 

 

image

Pascale Rademakers

 

Pascale Rademakers is afgestudeerd als medisch bioloog en momenteel zelfstandig werkzaam als interim treasury specialist. Pascale zet zich graag in voor het VPKK, omdat zij het belangrijk vindt voor slachtoffers van misbruik om gehoord te worden.

Contact Information:

pascale@vpkk.nl

 

 

 

Login Form