VPKK

VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening.

  • 1

Verslag Workshop

"Hoe vind ik de juiste hulpverlener "

Tijdens de recente lotgenotendag is onder andere een workshop "Hoe vind ik de juiste hulpverlener" gehouden.

Erkenning

Weg van eerste contact tot erkenning.

Na uw eerste melding over uw geschiedenis, is het goed als u mensen op uw weg vindt die u steunen in uw streven naar erkenning.

Onderzoeksverslag

Klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Herstelbemiddeling

Erkenning van psychisch en fysiek geweld

Herinneringen aan psychisch, fysiek en seksueel geweld vormen een bedreigende ervaring voor het leven.

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

NRC 18 januari 2017

'Stop subsidie voor stichting slachtoffers misbruik in kerk'

Slachtofferstichting

Een toezichthouder bij een stichting voor slachtoffers van misbruik in de R.K.-kerk stapte op uit onvrede. Het ministerie gaat in gesprek.

·        Jolanda van de Beld

17 januari 2017 om 21:21

 

Foto Getty Images

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat deze woensdag in gesprek met de stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) na klachten van onder anderen een voormalig lid van de Raad van Toezicht. Deze Frans Verhallen, die in november uit onvrede opstapte als toezichthouder, vindt dat de overheidssubsidie voor de stichting moet worden stopgezet. Hij zegt zijn werkzaamheden als gevolg van „de halsstarrigheid van de directeur” te hebben gestaakt. De directeur, Guido Klabbers, „doet niet wat de Raad van Toezicht vraagt”, aldus Verhallen. „Ik word gebruikt als entourage.” Volgens betrokkenen zijn ook de andere twee leden van de Raad van Toezicht recentelijk opgestapt.

Stichting KLOKK behartigt sinds 2011 de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik dat gepleegd is in instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Voor haar taken – hulpverlening en begeleiding bij klachten tegen de kerk – ontvangt de stichting subsidie via het ministerie: 1,1 miljoen euro over de periode 2014-2017.

Onderbestedingen

Maar de afgelopen jaren klonk steeds meer kritiek op KLOKK. Slachtoffers waren het oneens met het beleid van de organisatie en begonnen daarom eigen stichtingen – maar zonder subsidie. Sinds 2011 is daarnaast negen keer een bestuurslid van KLOKK opgestapt. In reactie op kritische geluiden startte het ministerie vorig jaar een onderzoek. Ook was gebleken dat veel subsidiegeld nog niet besteed was.

VWS trok de teugels aan bij KLOKK. De stichting moest transparanter worden en verslagen van bestuursvergaderingen op de website plaatsen. De taken van de directeur, met wie voortgangsgesprekken moesten plaatsvinden, dienden verdeeld te worden over meerdere bestuursleden. Ook moest KLOKK beter gaan samenwerken met andere stichtingen, zoals Slachtofferhulp Nederland.

Van die eisen is nog nauwelijks iets terechtgekomen. Verslagen van bestuursvergaderingen zijn niet te vinden. Van samenwerking is volgens Slachtofferhulp geen sprake.

Volgens KLOKK zijn de onderbestedingen van het geld juist een teken dat niets wordt verspild. Maar de opgestapte Verhallen vindt dat met dat geld meer gedaan had kunnen worden voor slachtoffers.

Uit het subsidiebedrag ontvangt directeur Klabbers bovendien salaris en pensioenpremie, in totaal bijna een ton per jaar. Verhallen vindt dat een te groot deel van de subsidie opgaat aan de directeur, maar daarover was volgens hem geen discussie mogelijk. In een brief van VWS aan KLOKK uit 2013, die in handen is van NRC, staat dat de Raad van Toezicht de hoogte van het salaris bepaalt. Verhallen zegt niets van die brief af te weten. „Klabbers zei dat hij de hoogte van het salaris had afgesproken met het ministerie, al voordat wij aangesteld werden als Raad van Toezicht.”

Twee stichtingen van slachtoffers die opgericht zijn als alternatief voor KLOKK, noemen het onbegrijpelijk dat het ministerie de besteding van het subsidiegeld op deze manier heeft toegestaan. Goede belangenbehartiging en begeleiding van misbruikslachtoffers blijven noodzakelijk, benadrukken zij. Toch zal het onafhankelijke Meldpunt voor misbruikzaken binnen de kerk dit voorjaar sluiten, terwijl zich nog steeds slachtoffers melden. Zij kunnen dan alleen nog bij de kerk zelf terecht. De stichtingen pleiten voor een onafhankelijk meldpunt. KLOKK, dat dit ook wilde, gaat tot frustratie van de stichtingen nu toch mee in de plannen van de kerk.

Directeur Guido Klabbers wilde voorafgaand aan het gesprek met VWS nog niet reageren op vragen.

 

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form