VPKK Nieuwsbrief april 2014

In de VPKK Nieuwsbrief van 25 april 2014 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • ERKENNING VAN PSYCHISCH EN FYSIEK GEWELD
 • De commissie voor Herstel, Erkenning en Genoegdoening voor psychisch en fysiek geweld (HEG) is van start¬†gegaan
 • Erkenning door de commissie, geen erkenning door kerkelijk gezag.
 • Erkenning door de samenleving
 • Steunbewijs van lotgenoten van jouw instelling of parochie
 • SLUITING KLACHTENCOMMISSIE SEKSUEEL MISBRUIK: RECHTSONGELIJKHEID VOOR VROUWEN
 • Uitzending Eenvandaag op 19 april.
 • Politieke steun voor openhouden klachtencommissie
 • Media aandacht voor geweld en misbruik in internaten en instituten
 • Geschiedschrijving
 • MONITORING
 • ERVARINGEN VAN TEGENWERKING EN FALEN OP WEG NAAR ERKENNING?
 • MELDING VAN PSYCHISCH EN FYSIEK GEWELD
 • MELDING SEKSUEEL MISBRUIK
 • OPROEP:¬†Nicolaas kerk in Schalkhaar
 • LOTGENOTENDAG