VPKK

VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening.

  • 1

Verslag Workshop

"Hoe vind ik de juiste hulpverlener "

Tijdens de recente lotgenotendag is onder andere een workshop "Hoe vind ik de juiste hulpverlener" gehouden.

Erkenning

Weg van eerste contact tot erkenning.

Na uw eerste melding over uw geschiedenis, is het goed als u mensen op uw weg vindt die u steunen in uw streven naar erkenning.

Onderzoeksverslag

Klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Herstelbemiddeling

Erkenning van psychisch en fysiek geweld

Herinneringen aan psychisch, fysiek en seksueel geweld vormen een bedreigende ervaring voor het leven.

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...
Lotgenotendag Hilversum 24 mei 2014 
 

Verslag van de plenaire bijeenkomst.

 

De lange weg, Brigitte Kicken

Brigitte overtuigde dat het nodig is om te spreken over wat misbruik met een meisje doet. Mensen weten dat niet, wij moeten dat vertellen. Ze vertelde welke lange weg het was na de jaren van misbruik als kind, om zichzelf terug te vinden en de verbinding met anderen. Om verliezen te verwerken en het verlorene te herscheppen. 
 

Stil in mij, Danielle Hermans en Esther Verhoef

Danielle en Esther boden het boek Stil in mij aan. Ik liet mij veel lof welgevallen. Ik zei effe niks terug, om de aandacht niet te ver van de geschiedenis van Brigitte en de gevoelens van de lotgenoten af te leiden. Dat Danielle en Esther met het boek een belangrijke bijdrage aan de erkenning hebben gegeven, dat werd later in het zaalgesprek overtuigend duidelijk.
 

Zaalgesprek

Naar aanleiding van wat Brigitte verteld heeft, hebben daarna enkel vrouwen hun verhaal verteld. M. nam het woord. Zij krijgt geen erkenning voor haar geschiedenis omdat het misbruik en geweld wel onder overheidsverantwoordelijkheid valt, maar vóór 1945 plaatsvond. Zij vindt geen plek om te vertellen en begrepen te worden. We hebben haar tijd gegeven, maar M had eigenlijk veel  meer tijd nodig om te kunnen vertellen. Ook G is van hoge leeftijd, zij sprak voor het eerst openlijk. Ook zij had meer tijd nodig dan in die situatie mogelijk was. 
 
Traumatische ervaringen doen iets met de aandacht van een mens: als de aandacht eenmaal dichterbij de ervaring is, dan kan je er zo ingezogen worden, dat je erin verdwaalt en het gedeelde gevoel voor tijd en plaats oplost. Als in een doolhof waarin alle lotgevallen, plaatsen en personen steeds weer opnieuw een belangrijke betekenis blijken te hebben. G en F ontdekten dat ze in de oorlog in Rotterdam tijdens het bombardement vlak bij elkaar gewoond hebben, ze zaten naast elkaar op de voorste rij. Ze woonden naast het verwoeste gedeelte. (Voor F is het bombardement veel minder traumatisch geweest dan het misbruik door de pastoor.)
Andere aanwezigen spraken niet, ze luisterden alleen.
 

Vervolg zaalgesprek: spreken of zwijgen?

Na de pauze betrok Maud de andere aanwezigen in het gesprek. Ze vroeg hen of zij allemaal vonden dat het goed was om over haar verleden te spreken. Iemand sprak haar hevige twijfel uit. Ze had het zwijgen nog niet doorbroken vanwege de last die ze met haar verleden haar partner en kinderen zou bezorgen. Ze voelde zich schuldig tegenover hen dat ze zo'n verleden had, en realiseerde zich vervolgens dat ze zich ten onrechte schuldig voelde. Ze ontspande toen ze dat besefte. Er waren anderen die vertelden dat ze vrienden verloren hadden en nog zouden verliezen doordat ze begonnen waren erover te spreken. Andere beaamden dat, maar kozen toch voor spreken, omdat zij in de relaties die verloren gingen er zelf niet mochten zijn. Zij spraken over een ontwikkeling in relaties waarin dat nu eindelijk wel kon. Een partner sprak over de last van het zwijgen, die niet alleen groot is voor ons, maar ook voor onze partners en kinderen. Eén van de partners stapte naar voren en vertelde dat het een beslissend moment was, toen zijn vrouw het zwijgen doorbrak om eindelijk te vertellen wat haar in haar kinderjaren was aangedaan. Aanvankelijk had het hem vooral woedend gemaakt jegens de dader, maar er was iets dat belangrijker was: als je een intieme relatie hebt, dan wil je ook delen in de levensgeschiedenis die je partner meebrengt. Als je dat niet wil, dan kun je niet verbonden ziijn met elkaar. Wat hij zei, vond algemene instemming.
 

Niemand kan weten wat het betekent, als het niet ook openbaar verteld wordt.

Er was ook algemene instemming met het feit, dat erkenning door belangrijke personen in de naaste omgeving heel belangrijk is. Daarvoor is het van groot belang dat er nu een boek is over de internaten en tehuizen: als vrienden en bekenden zich kunnen verplaatsen in die geschiedenis en er maatschappelijke erkenning is, dan pas is het goed mogelijk om het te kunnen plaatsen.
 

Boek over seksueel misbruik van meisjes door mannelijke religieuzen

Er moet ook een boek komen over de geschiedenis van vrouwen die als meisje door manneljke medewerkers van de rk kerk seksueel zijn misbruikt. Niemand kan weten wat dat betekent, als het niet verteld wordt. Dat is nodig om het spreken mogelijk te maken

Annemie Knibbe
043 3620897
06 53393818
image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form