Media & Pers

06-03-2013 Geweld door vrouwelijke religieuzen opvallend vaak gericht tegen geslachtsorganen

 

Persbericht Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik, 6 maart 2013

 

Uit meldingen bij VPKK blijkt geweld tegen meisjes door vrouwelijke religieuzen opvallend vaak gericht tegen de geslachtsorganen


Misbruik en geweld van meisjes door vrouwelijke religieuzen lijkt opvallend vaak gericht geweest tegen de geslachtsdelen van de voormalige slachtoffers. Meer dan zeventig vrouwen namen, ondanks de geringe aandacht voor het vrouwenonderzoek, de afgelopen periode contact op met het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik in hun zoektocht naar een luisterend oor en erkenning.


Naast vaak ernstig, stelselmatig en soms zelfs dagelijks geweld tegen geslachtsorganen, gaat het om - soms langdurige - eenzame opsluiting, sociaal isoleren, medische verwaarlozing, gewelddadig voeren, naakt en nat in de vrieskou staan, van de trap gooien, afbreken van banden met ouders en broers en zusjes, publiekelijk vernederen, gedwongen zwijgen en dwangarbeid. De religieuze rechtvaardiging van dit geweld heeft de eenzaamheid en verlatenheid voor velen ernstig verzwaard.

Vrouwen die als kind slachtoffer werden van seksueel- en psychisch misbruik door mannelijk religieuzen, bevinden zich meesttijds nog steeds in een heel moeilijke positie. De dader en deze vrouwen delen bijna altijd een gemeenschappelijke sociale omgeving, zoals parochie, gezin en familie. In deze omgeving heeft de dader altijd op veel aanzien kunnen rekenen. Als vrouwen voor zichzelf opkomen, kunnen ze rekenen op ongeloof, afkeuring en het zwijgen van getuigen in de omgeving.

Hoeveel pijn en eenzaamheid dit ook nu nog veroorzaakt laat zich raden.

Op maandag 11 maart verschijnt naar verwachting het tweede rapport van de commissie Deetman. Het tweede onderzoek van deze commissie richt zich specifiek op misbruik bij meisjes, seksueel, fysiek en psychisch, door mannelijke- en vrouwelijke religieuzen. Het VPKK hoopt en verwacht dat het tweede rapport Deetman een voor alle betrokken vrouwen herkenbaar beeld van de geschiedenis zal geven.

Naast het geven van een herkenbaar beeld van de geschiedenis, hoopt het VPKK dat het rapport zal ingaan op de traumatische gevolgen van dit verleden en adviezen zal bevatten over de wijze waarop ordes, congregaties en bisdommen erkenning en genoegdoening kunnen geven aan voormalige slachtoffers voor het gepleegde geweld en voor het verzuim om daartegen op te treden en voor de kinderen op te komen; kinderen die vol vertrouwen bij hen kwamen, en gebroken weggingen.

Steeds meer vrouwen en mannen zijn de afgelopen tijd gaan spreken over hun geschiedenis in de Rooms Katholieke kerk. Elk verhaal is anders. Vrouwen en mannen die zich bij het VPKK melden, brengen zoekend onder woorden wat hen is overkomen en wat dit verleden met hen heeft gedaan en nog steeds doet. Het praten over het verleden is het begin van het terugpakken van de regie over hun levensverhaal. Het verwoorden van de pijn en angst helpt voormalige slachtoffers om zich niet langer te schamen en schuldig te voelen voor hun verborgen verleden én voor wat dat nog altijd met hen doet. De schaamte en schuld horen thuis bij de daders en bij de kerkelijke verantwoordelijken die toentertijd geen oog en oor hadden voor deze kinderen.

Helaas zijn er nog veel kerkelijke verantwoordelijken die de stap niet durven zetten om onder ogen te zien wat er in het verleden met kinderen kon gebeuren die aan hun zorgen waren toevertrouwd, en waarom hun orde, congregatie of bisdom niet in staat was voor deze kinderen op te komen. De voormalige slachtoffers moeten dan opnieuw ervaren dat zij door kerk in de steek worden gelaten. Enkele kerkelijke verantwoordelijken, zoals de Fraters van Utrecht, de Broeders van Maastricht, de Broeders van Liefde en de Paters Salesianen hebben die stap gelukkig wel durven zetten. Zij getuigen van besef van wat het misbruik en geweld met mensenlevens gedaan heeft en handelen daarnaar. Daarmee dragen zij direct bij aan het herstel van de menselijkheid.

Vrouwen en mannen die over hun verleden willen spreken, zijn bij het VPKK welkom voor een luisterend oor en voor het vinden van een weg naar erkenning en genoegdoening, ook in de eigen omgeving.
Kijk voor meer informatie op www.vpkk.nl

 

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Login Form