VPKK

VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening.

  • 1

Verslag Workshop

"Hoe vind ik de juiste hulpverlener "

Tijdens de recente lotgenotendag is onder andere een workshop "Hoe vind ik de juiste hulpverlener" gehouden.

Erkenning

Weg van eerste contact tot erkenning.

Na uw eerste melding over uw geschiedenis, is het goed als u mensen op uw weg vindt die u steunen in uw streven naar erkenning.

Onderzoeksverslag

Klachten van seksueel misbruik in de RK kerk

Op 27 januari 2015 werd het onderzoeksverslag van de hand van Theo Kroon aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer en de pers aangeboden.

Herstelbemiddeling

Erkenning van psychisch en fysiek geweld

Herinneringen aan psychisch, fysiek en seksueel geweld vormen een bedreigende ervaring voor het leven.

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Op de site van Klokk en MCU staat een verwijt dat wij als bestuur van het VPKK lotgenoten een slechte dag bezorgden omdat wij niet alleen die belangen willen behartigen die mannen en vrouwen gemeenschappelijk hebben, maar ook die belangeni die er vooral zijn specifiek voor vrouwen. Zo is er de sluiting van de klachtencommissie op 1 juli a.s, waar Klokk mee instemde en die met name voor vrouwen tot rechtsongelijkheid zou leiden. Wij bepleiten het open houden van de klachtencommissie. Verder pleiten wij als vrouwen voor het creëren van voorwaarden die wij, zeker voor vrouwen, belangrijk vinden om veilig het zwijgen te kunnen doorbreken, zonder schade voor partners en kinderen.

Niet in strijd met belangen van mannen

Met het behartigen van deze belangen doen wij geen enkele schade aan belangen van mannen die niet van die voorwaarden gebruik willen maken, en het niet belangrijk vinden dat de klachtencommissie open blijft na 1 juli.

Voor mannen die wel gebruik willen maken van deze mogelijkheden is het een aanvulling op wat tot nu toe, mede door Klokk en MCU is bereikt.

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form