Houd klachtenloket open tot de laatste melding’

Op 12 juli j.l. besteedde Trouw ook aandacht aan het voornemen van het VPKK om via de rechter de sluiting van het klachtenloket voor misbruik in de katholieke kerk tegen te houden.