Meer informatieOver hoe wij u op weg kunnen helpen

Nieuwsbrief 3 december 2014

Beste Lotgenoten,

Het is hoog tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.  Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Wij zijn alert gebleven op de vragen die kwamen van lotgenoten, en hebben gewerkt aan oplossingen daarvoor. We krijgen nogal eens wat tegenwerking of stagnaties door onvermijdelijke traagheid waarmee instanties werken. Financieel is het tot nu toe heel moeilijk geweest. Maar we laten ons daardoor niet uit het veld slaan, ook niet als we niet alles kunnen oplossen.  We horen goed nieuws van een aantal van jullie, maar zijn soms geschokt door nieuwe tegenslagen aan jullie kant. We doen er veel aan om niet uitgeleverd te zijn aan de goede wil van kerkelijk gezag. Soms is die er, maar vaak ook niet. Daarom blijven de media en de politiek belangrijk.

Marie Louise van Buel heeft helaas haar werk voor de stichting moeten loslaten om persoonlijke redenen. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen tot nu toe, vooral voor de lotgenotendagen, en missen haar zeer.

We hopen op 15 maart een lotgenotendag te organiseren. Zie hieronder.

Klachtencommissie is weer open:
tot 1 Mei 2015 voor melding,
tot 1 augustus 2015 voor klaagschrift

De klachtencommissie moet eigenlijk zolang doorgaan als dat nodig is voor al die mannen en vrouwen.  Juist degenen met de zwaarste geschiedenis zijn vaak nog niet in de omstandigheden gekomen zijn dat ze er veilig over kunnen spreken. Maar de voorzitters van BC en KNR hebben ons verzoek en de redenen daarvoor niet willen horen. Daarom hebben we ons tot de rechter gewend.

Op verzoek van enkele vrouwen en de stichting VPKK heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland gelukkig wel beslist dat de commissie tot 1 mei 2015 moet blijven openstaan voor de melding van nieuwe klachten, en tot 1 augustus 2015 voor klaagschriften. Dat nieuws is bij jullie inmiddels wel via de media bekend geworden. De aanwezigheid van een dertigtal lotgenoten in de rechtszaal was heel belangrijk. Dank aan allen die daar waren of op andere wijze hebben bijgedragen aan dit succes!

OPROEP 

  1. Geef aan lotgenoten de brief door die je onderaan deze Nieuwsbriefi aantreft, en vertel hen dat de kans op erkenning voor allen toeneemt naarmate meer lotgenoten een klacht indienen of hun eigen ervaring melden: het kan altijd  als steunbewijs zijn voor een ander. 
  2. Doe melding van klachten over seksueel misbruik binnen de kerk bij het meldpunt, zeg erbij dat je een klacht wil indienen. Houd ons op de hoogte van de voortgang!
  3. Wijs lotgenoten van tehuizen en internaten op het boek Stil in mij, van Danielle Hermans en Esther Verhoef.

Mediation

Het Meldpunt  biedt een mediationtraject aan door mediators van SiB. Hoewel wij waardering hebben voor het werk van SiB in situaties  als recent geweld tussen volwassen mensen en bemiddeling tussen slachtoffers en veroorzakers van verkeersongevallen, vinden wij het aanbod van SiB niet passend voor bemiddeling tussen verantwoordelijken en slachtoffers van langdurig en/of ernstig misbruik in de kinderjaren. Goede bemiddeling blijkt voor beide partijen een bijzondere betekenis te hebben, en rust en bevrijding te brengen.

OPROEP

  1. Vraag daarom als je bemiddeling zoekt altijd om bemiddeling met bewezen goede resultaten op dat gebied, via Drieluik Herstelbemiddeling en houd ons op de hoogte van je verzoeken en het antwoord dat je krijgt! 

 

Commissie Herstel, Erkenning en Genoegdoening voor psychisch en fysiek geweld (HEG)

Een klein aantal lotgenoten heeft voor psychisch en fysiek geweld overtuigende erkenning gevonden bij de commissie HEG voor veel anderen is het tegendeel het geval. Ook hier kan bemiddeling verschil maken. 

OPROEP

  1. Vraag ook voor geweld om bemiddeling via Drieluik Herstelbemiddeling en houd ons op de hoogte.

Hulpverlening

We zouden willen dat er meer inzet van maatschappelijk werk mogelijk was, betere ondersteuning door huisartsen en bekwame eerste lijns psychologen. Er zijn goede therapieën, die spanning, angst, nachtmerries, prikkelbaarheid en depressieve gevoelens kunnen verminderen. Ook is er therapie voor betere verwerking van de geschiedenis mogelijk. Steeds meer therapeuten begrijpen wat de relatie is van klachten met een geschiedenis van seksueel misbruik en geweld in de kinderjaren en kunnen daarmee omgaan. Voor informatie over hulp die bij je past is de site van Celevt belangrijk. Zie www.Celevt.nl. Met Platform Hulpverlening en de andere lotgenotenorganisaties zoeken we naar de missende schakels in het aanbod en de financiering van passende hulp. 

OPROEP 

  1. Stel je hulpvraag ook bij het Platform Hulpverlening en houd ons op de hoogte van wat je nodig hebt.

Tegenwerking en falen op weg naar erkenning?

Wij raden je aan klachten over ontkenning en tegenwerking naar Bert Kreemers te sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en cc naar info@vpkk.nl.

  1. Stel ons in elk geval op de hoogte van je ervaringen van tegenwerking en falen op weg naar erkenning en genoegdoening, ook als je niet direct aan Bert Kreemers wil schrijven. Jullie verdienen overtuigende erkenning. Als die uitblijft, moeten we daar niet over zwijgen!

Erkenning van de geschiedenis door de samenleving

Na het verschijnen van het tweede rapport Deetman hebben veel vrouwen in de media gesproken over hun lange weg die begon met het misbruik en geweld. Bij Eenvandaag, bij Pauw en Witteman, bij RTL4, op  omroep Brabant, L1, in de landelijke dagbladen en in de Margriet. Op onze website en op de facebookpagina “Stil in mij“ is daarvan veel terug te vinden.

OPROEP

  1. “Stil in mij” is goed verkocht. Wijs mensen op het boek. Vooral als je graag wil dat in jouw omgeving iemand begrijpt wat je geschiedenis is. Het ligt in alle boekhandels.

Wij hebben verder voor de minister, de tweede kamer en de media een document gemaakt over de wijze waarop  kerkelijk gezag is omgegaan met de klachten van seksueel misbruik en van geweld. Erkenning maakt veel verschil, maar als die geweigerd wordt en bewijs wordt vernietigd, dan moet dat niet verborgen blijven. Het is veel te vroeg voor de kerk om de handen in onschuld te wassen. Verborgen ontkenning doet opnieuw schade.

Erkenning en Herkenning door mondelinge geschiedschrijving

Door interviews in de traditie van mondelinge geschiedschrijving gaat onze de geschiedenis  een plaats krijgen in de geschiedschrijving. Samen met de onderzoekers werken we aan de voorbereiding van een eerste set interviews, filmpjes, een website, een documentaire. We hopen ruimte te scheppen voor veel verhalen op een apart daarvoor in te richten website. 

Lotgenotendag

In maart 2015 houden wij een nieuwe landelijke lotgenotendag. We streven naar 14 maart. Plaats en tijd worden nader bekend gemaakt. We hadden graag al een dag in november willen organiseren, maar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben al onze aandacht en inzet gevraagd.

OPROEP

  1. Wil je graag een regionale lotgenotendag organiseren of bijwonen? Neem dan contact op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . In Haarlem komt  de groep Noord Holland bijeen. Voor contact mail met Marjan van de Kooij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Het kan ook goed zijn om de lotgenoten van hetzelfde instituut eens bijeen te roepen!

Heb je vragen? Laat je horen!

 

Hartelijke groet namens 

Maud Kips, Marjan van der Kooij, Pascale Rademakers, Annemie Knibbe

 

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form