Meer informatieOver hoe wij u op weg kunnen helpen

Algemeen Overleg Kamercommissie Justitie - Bijlage 2

Artikelindex

Bijlage 2 

Slachtoffer van zeer ernstig, frequent en langdurig vroegkinderlijk misbruik over de sluitingsdatum:

`Een jaar geleden heb ik mijn klacht ingediend. Lang heb ik gedacht dat dit voor mij niet mogelijk was. Het idee riep te veel angst, nare herinneringen en gevoelens van onveiligheid op. Ik voelde me te kwetsbaar en te zwak om confrontaties aan te gaan. Ondanks dat heb ik die stap een jaar geleden toch genomen.

Jaren van intensieve therapie en begeleiding hebben mogelijk gemaakt dat ik in mijn eigen tempo herstel en naar dat moment ben toegegroeid. Melding kunnen doen of anders gezegd daar aan toe zijn, heeft niets te maken met sluitingsdata, noch met adviezen en overtuigingen of ideeën van anderen. Het was een moment dat ik zelf moest kiezen en als enige kon bepalen. Het was een moment dat me als het ware "overkwam" omdat ik er toen pas klaar voor was. Daarvoor moest ik al mijn moed bij elkaar rapen. Moed om voorbij de angst te gaan die nog steeds een grote rol speelt.`

Openheid beloven en het zwijgen handhaven.

Deze vrouw heeft met haar ouders het misbruik gemeld in 1969. Daarna heeft ze moeten leven met de pijn dat de daderj doorging met zijn misdaad. Dat collega priesters, deken en bisdom hebben gezwegen. Een van de latere slacxhtoffers stelt: 

`Voor haar stopte het in 1969 en voor mij (en nog meerdere andere slachtoffers, waarvan er zeven tot nu toe gemeld hebben nog lange jaren doorging. Hij reed tegen een boom in 1969 na de melding: ik moest hem bezoeken in het ziekenhuis voor bijlessen, kon niet zeggen waarom ik niet wilde uit angst voor hem. Zelfs daar ging het misbruik door, voor mij en minstens één ander. Ik werd later met name bij hem thuis misbruikt, ik logeerde er zelfs met mijn jongere zusje. Mijn ouders vertrouwden hem blindelings. Dan: ik heb vanaf 1991 na zijn dood het vermoeden gehad dat in 1969 waarschijnlijk ook melding werd gedaan, immers twee eenzijdige ongelukken(boom-auto).Dit werd tijdens mijn hoorzitting en in gesprekken daarna met het bisdom stevig ontkend. Eind maart 2014 meldt I. zich bij mij met haar verhaal: over de melding en over het feit dat parochie, deken en bisdom wel degelijk op de hoogte waren. Weer ga ik de nodige keren met het bisdom in gesprek en weer wordt ontkend dat ze op de hoogte waren. Voor mij voelt dat als DE DADER WORDT IN BESCHERMING GENOMEN EN DE KINDEREN WORDEN AAN HUN LOT OVERGELATEN!!Pas afgelopen december heeft men toegegeven.De woordvoerder van het bisdom geeft aan niet meer te weten wat ze nog meer kunnen doen. Dat weten ze wel, dat heb ik vaak genoeg in de gesprekken aangegeven. De laatste keer heb ik hun uitgenodigd om openlijk in een gesprek met de media aan te geven dat men het in 1969 wist en de andere kant opkeek. Dat dit voor mij de volledige erkenning zou zijn. Hun antwoord: mevrouw Kicken wij houden u niet tegen om naar de media te gaan. Weer zorgen ze voor hun eigen hachje en nemen ze zichzelf in bescherming. Zou het nu niet een nobele christelijke daad zijn geweest als zij schuld door zwijgen hadden betuigd? Dan nog dit, durven vertellen dank ik vooral aan het feit dat ik zelf heb mogen groeien naar het moment van melding. Door velen in mijn omgeving werd geadviseerd te melden, maar zelf moet je er klaar voor zijn. Niemand heeft het recht te bepalen wanneer je jouw zwijgzaamheid doorbreekt. Ook de kerk niet, eigenlijk al helemaal niet, want dan is er wéér sprake van machtsmisbruik. Het VPKK is voor mij steeds een begripvol luisterend oor geweest, daar zal ik altijd dankbaar voor zijn`

Dit is slechts één voorbeeld, het aantal parochies waar openheid is gegeven is op één hand te tellen.

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form