Meer informatieOver hoe wij u op weg kunnen helpen

Algemeen Overleg Kamercommissie Justitie - Bijlage 3

Artikelindex

Bijlage 3

Slotactie

Het voornemen tot een slotactie met schriftelijke standaarderkenning baart ons zorgen. Wij schatten in dat die niet als erkenning zal worden ervaren door een bepaalde groep slachtoffers. Wij kennen de uitwerking van gegrondverklaring en ongegrondverklaring in verschillende condities:

Verschillende situaties:

Ongegrond verklaard na schadelijk verweer, beïnvloeden van getuigen en/of schadelijk verweer.

Ongegrond verklaard zonder schadelijk verweer, beïnvloeding van getuigen en/of schadelijk verweer.

Gegrond verklaard met schadelijk verweer, beïnvloeding van getuigen en/ of schadelijk verweer en ontkenning.

Gegrond verklaard en overtuigende erkenning.

In een aantal zaken is sprake geweest van schadelijk verweer, beïnvloeding van getuigen en/of schadelijk verweer. Deze zaken zijn naar onze inschatting niet op te lossen met een standaard erkenning. Ook in de gegrond verklaarde zaken is na schadelijk verweer of ontkenning achteraf een gesprek op zijn plaats om te kunnen begrijpen wat dat betekent en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. 

Van de ervaringen met de commissie HEG ( Herstel Erkenning en Genoegdoening inzake psychisch en fysiek geweld) kan geleerd worden dat vrijwel alle melders die uitgenodigd zijn voor een gesprek dat als heel positief hebben ervaren, en vrijwel alle melders die een standaard brief kregen, dat als zeer pijnlijk en onaanvaardbaar hebben ervaren.

Dat betekent dat een persoonlijk gesprek gepast zou zijn voor zowel de gegrond verklaarde als de ongegrond verklaarde klachten waarbij sprake is van de genoemde tegenwerking.

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form