Over onsfinancieel verslag VPKK 2013-2017

financieel verslag VPKK 2013-2017

                 
                   
Jaarrekeningen VPKK 2013 - 2017
                   
                   
  2013   2014   2015   2016   2017
INKOMSTEN                  
Inkomsten donaties               325,00            11.090,00              4.211,00                 770,00                 720,00
Inkomsten susidie Oral History                     -            100.000,00                       -                         -                         -  
Inkomsten Borgen                     -                         -                         -                2.500,00              1.000,00
onttrekking aan reserve                  31.228,78            43.982,29              4.710,27
                   
                325,00          111.090,00            35.439,78            47.252,29              6.430,27
                   
BESTEDINGEN                  
Kosten bestuur en begeleiding               203,52                 325,00                       -                         -                         -  
Kosten administratie                20,00                 116,34                 115,37                 120,41                 151,61
Kosten kort geding                     -                7.580,15                       -                         -                         -  
Kosten Oral History                     -              22.333,00            35.324,41            47.131,88              6.278,66
Voorschotten bestuur                     -                   848,05                       -                         -                         -  
toevoeging aan reserve               101,48            79.887,46            
                   
                325,00          111.090,00            35.439,78            47.252,29              6.430,27
                   
ACTIVA                  
Eindsaldo bank               101,48            79.988,94            48.760,16              4.777,87                  67,60
Vorderingen bestuursdeclaraties          10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09
Vordering tbv borgen                        2.500,00              3.500,00
Vorderingen OH                      10.928,66              4.650,00
                   
           11.025,57            90.913,03            59.684,25            29.130,62            19.141,69
                   
PASSIVA                  
Reserves               101,48            79.988,94            48.760,16              4.777,87                  67,60
Langlopende schuld BL 2012-2013          10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09
Langlopende schulden  Borgen                        2.500,00              3.500,00
Langlopende schuld OH-Sinistra                      10.928,66              4.650,00
                   
           11.025,57            90.913,03            59.684,25            29.130,62            19.141,69
                   
Toelichting:                  
Vanaf 2014 tm 2017 heeft VPKK bestuurskosten kunnen declareren bij SKIP (Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen) 
Indien nodig wordt een overzicht zo spoedig mogelijk opgestuurd.            
Met ingang van 2018 dient VPKK de bestuurskosten weer voor eigen rekening te nemen.        
VPKK is druk doende met fondsenwerving om zichzelf te kunnen financieren en achterstallig schulden weg te kunnen werken.
                   
                   
Bank                  
saldo per 1-1-2013 0,00                
mutaties in 2013 101,48                
saldo per 31-12-2013 101,48                
mutaties in 2014 79.887,46                
saldo per 31 -12-2014 79.988,94                
mutaties in 2015 -31.228,78                
saldo per 31-12-2015 48.760,16                
mutaties in 2016 -43.982,29                
saldo per 31-12-2016 4.777,87                
mutaties in 2017 -4.710,27                
saldo per 31 12 2017 67,60                

Login Form