Over ons Tussentijdse rapportage VPKK per 1-8-2018

Tussentijdse Financiele Rapportage 1-8-2018

Tussentijdse rapportage VPKK per 1-8-2018

 
         

banksaldo Triodosbank

1-1-2018

   

 €      67,60

         

INKOMSTEN

       
         

Stg Beheer Toezicht Seksueel Misbruik RKK

 Bijdrage onkosten voorgaande jaren

 € 18.056,00

   

Jezuieten Nederland

 1e bijdrage (in drie jaren totaal € 15.000,--)

 €   5.000,00

   

Giften van particulieren

 

 €      270,00

   
     

 € 23.326,00

 
         

UITGAVEN

       
         

Aflossingen langlopende schulden

 

 € 18.070,67

   

Bankkosten

 

 €       73,48

   
     

 € 18.144,15

 
         

Saldo

     

 € 5.181,85

         

Banksaldo

1-8-2018

   

 € 5.249,45

 

Steun het VPKK ANBI

Login Form