Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/customer/www/vpkk.nl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/customer/www/vpkk.nl/public_html/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1044

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/customer/www/vpkk.nl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460
Nieuwsbrief Oktober 2013

Meer informatieOver hoe wij u op weg kunnen helpen

Nieuwsbrief Oktober 2013

 
 

 

Agenda:

 

.oktober: Rondetafelgesprek commissie Veiligheid en Justitie over het tweede rapport Deetman. Datum wordt nog bekend gemaakt. Media zijn op de hoogte.

Onderwerpen:

 • Wij vragen politieke erkenning van de noden die door het tweede rapport zijn ontstaan,

 • Wij vragen de politiek om de noodzakelijke financiële steun voor de behartiging van de belangen van vrouwen,

 • Wij verzoeken er op aan te dringen en er op toe te zien dat wij zonder uitstel nu betrokken worden in de voorbereiding van procedures tot erkenning en genoegdoening.

10 oktober: Bespreking team oral history

Onderwerp: Plan voor geschiedschrijving door interviews met vrouwen over hun leven met een geschiedenis van geweld en misbruik in de kindertijd.

10 oktober: Gesprek Beheer en Toezicht Meldpunt Misbruik RKK

Onderwerp: Wat is er nodig voor de weg naar erkenning, wat is schadelijk?

                        Hoe draagt B&T bij aan voor de voorwaarden?

14 oktober: Klankbordgroep klachtencommissie:

Onderwerp: Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed bij het indienen en behandelen van een klacht?

 

30 november: 2de Vrouwen Lotgenotendag in Utrecht, uitnodiging volgt.

 

 

 

Verzoeken:

 • Stel ons op de hoogte van tegenslagen, twijfels en tegenwerking bij het indienen van een klacht voor seksueel geweld.

 • Stel ons op de hoogte van klachten en belemmeringen bij melding psychisch en fysiek geweld.

 • Steun Annemie tijdens het rondetafelgesprek in Den Haag door plaats te nemen op de publieke tribune. De datum is waarschijnlijk 17 oktober. Wij laten het weten zodra we de datum en tijd kennen.

 • Nodig andere vrouwen uit die jou vertellen over hun geschiedenis om zich bij ons te melden.

 

 

Ander nieuws:

 
De Oorspronkelijke Meldingen”,

Veel lotgenoten en betrokkenen hebben inmiddels het artikel “De Oorspronkelijke Meldingen” gelezen. Wij blijven vóór alles ruimte scheppen voor de geschiedenis die eerder niet verteld mocht worden. Zowel voor de geschiedenis van geweld en misbruik van meisjes door mannelijke religieuzen en -medewerkers van de RKkerk, als ook door vrouwelijke religieuzen en -medewerksters.

 

Koplopers

In de RK bevolking zaten tussen 1945 en 1970 gemiddeld 10 % van de meisjes in een internaat, (Deetman 2 p 288) en enkele duizenden vrouwen werden misbruikt door mannelijke religieuzen en -medewerkers van de RK kerk. De vrouwen die nu spreken over hun verleden zijn koplopers. Het luisteren en lezen van interviews met hen, helpt anderen om hun eigen geschiedenis en daarmee zichzelf beter te begrijpen.

 

Interviews over tehuizen en internaten: een boek.

Over het geweld in tehuizen en internaten is een boek in voorbereiding.

Twintig interviews, telkens twee per instituut, zullen door twee bekende Nederlandse schrijfsters worden uitgegeven in boekvorm.

Inmiddels heeft één van de schrijfsters tien vrouwen geïnterviewd over hun ervaringen in kindertehuizen. Annemie heeft hen daarbij vergezeld. De geïnterviewden hebben dat allemaal als heel bevrijdend ervaren: eindelijk wordt er belangeloos en met respect geluisterd, eindelijk heb je een stem. Over de alledaagse levensomstandigheden in het tehuis of internaat, de omgang met elkaar, en de traumatische ervaringen. Er is per contract geregeld dat getrouw wordt weergegeven wat vrouwen zelf vertellen, en dat er niets gepubliceerd wordt zonder hun goedvinden. Anonimiteit is mogelijk.

 

Wij zoeken nog vrouwen die over hun geschiedenis in tehuis of internaat willen vertellen. Voelt u daarvoor? Laat het ons weten. Wij bezoeken u daarvoor thuis als u dat prettig vindt, of ontmoeten u ergens in het land. Neem contact op als u graag hieraan wil deelnemen.


 

Verder perspectief op erkenning, ook voor misbruik mannelijke religieuzen en kerkelijke medewerkers in parochies en families

Intussen bereiden wij een project voor waarin meer vrouwen geïnterviewd kunnen worden over hun verstoorde kinderjaren in de RK kerk. Dit project zal uitgevoerd worden door een zeer ervaren team op het gebied van de geschiedschrijving op basis van interviews. Zij hebben eerder o.m. de weduwen van Srebreniςa en overlevenden van Sobibor geïnterviewd. Zij vinden de geschiedenis van vrouwen met een verleden van geweld en misbruik in de RK kerk van belang en willen die graag documenteren door middel van interviews die op websites en als documentaire toegankelijk zullen zijn voor wie daarnaar zoekt.

Wij zoeken ook hiervoor vrouwen die over hun geschiedenis willen vertellen. Voelt u daarvoor? Laat het ons weten. Neem contact op als u graag hieraan wil deelnemen.

We stellen u allen op de hoogte zodra er meer over vastligt.

 

Erkenning en genoegdoening psychisch en fysiek geweld.

Nog steeds trachten wij in gesprek te komen met oversten, ook van de vrouwelijke congregaties. Meer nog dan bij de mannelijke oversten weigeren de meeste vrouwelijke oversten dit echter nog. Zij volgen richtlijnen van de KNR. Wij hebben de secretaris van de KNR erop gewezen dat hij het belang van rechtsherstel niet voorop stelt maar ondergeschikt maakt aan de belangen van de congregaties. Wij zullen de vertegenwoordigers van de KNR nu dringend verzoeken om oversten beter raad te geven. Kerkelijke organisaties kunnen het vertrouwen van de samenleving terugwinnen als zij erkenning en genoegdoening geven in procedures onder leiding van onafhankelijke externe deskundigen. Op 11 maart heeft Dhr. Deetman adviezen gegeven voor deze procedure. Binnen 6 maanden zouden bisschoppen en religieuzen bent maken hoe ze daaraan uitvoering zouden geven. Die termijn is inmiddels met 1 maand overschreden. Veel vrouwen hebben er last van dat het zo lang duurt.

We vragen de politiek om hierop te reageren.


 

Voortgang uitvoering van de adviezen

Wij hebben de heer Deetman verzocht ons te kennen in de ontwikkeling van de procedures. In het artikel “de Oorspronkelijke Meldingen” hebben wij duidelijk gemaakt wat nodig is om inzicht te krijgen in aard en ernst van geweld en misbruik, wij willen dat deze inzichten worden meegenomen.

Bert Kreemers heeft ons geantwoord dat we kunnen spreken met een commissie die de procedures zal uitvoeren. We hebben hem verzocht ons te informeren over de ontwikkeling van de procedures tot nu toe en over de kandidaten en taakstelling voor die commissie.

 

Groepen

Als de bemiddelingstrajecten doorgaan, zullen deze individueel zijn, maar wij raden mensen die met dezelfde orde of congregatie te maken hebben, aan om contact op te nemen met elkaar via ons. Uitwisseling in de voorbereidingsfase en in de afsluiting is van grote waarde. We zien steeds weer dat het heel zwaar is om er alleen voor te staan. Als je er alleen voor staat of met een onervaren vertrouwenspersoon, neem dan contact op.

 

Twijfelt u over wel of niet een klacht indienen bij de klachtencommissie omdat:

- U onzeker bent over het steunbewijs?

- U denkt dat de klachtencommissie zal twijfelen aan de ernst van uw klacht?

- Voor u het emotionele en fysieke geweld, of mogelijk economische uitbuiting zwaarder wegen dan het seksuele geweld?

- U andere redenen heeft dit niet te doen?

Neem met ons contact op. Wij leggen het de klachtencommissie voor.

 

Uiteraard respecteren wij het wanneer u om persoonlijke redenen geen klacht in wilt dienen bij de klachtencommissie. Wel willen wij u verzoeken om bij ons melding te doen over uw ervaring, zodat uw verklaring gebruikt zou kunnen worden als steunbewijs bij de klacht van iemand anders.

 

Wilt u weten hoe wij met uw verhaal en gegevens omgaan? Wij vertellen u dat graag.

Om een idee te krijgen van hoe wij hebben gezien dat processen verlopen en wat er mis kan gaan, hebben wij een schema opgesteld. U vind deze als bijlage bij deze nieuwsbrief en op onze website:
http://www.vpkk.nl/informatie/hulpverlening/38-weg-van-eerste-contact-naar-erkenning.html

 

Preventie

Lotgenoten zeggen ons steeds weer:

 

 • Wij willen vooral dat er van de geschiedenis geleerd wordt voor de toekomst.”

 • Geef gezinnen beter steun bij het overwinnen van moeilijkheden in plaats van oordelend en storend op te treden en kinderen uit huis te plaatsen.”

 • Leer open te staan voor de gevolgen van je handelen of niet handelen jegens kinderen”

 • Stel verantwoordelijkheid jegens kinderen boven andere belangen in de samenleving”

 • draag zorg voor preventiebeleid”

 • Maak geen misbruik van religieuze gevoelens van kinderen en jongeren, leer van ons hoe kwetsend dat is”

 

 

Lotgenotendag:

Op 30 november is er de 2de Vrouwen Lotgenotendag. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door Slachtofferhulp Nederland en de gastvrijheid van de locatie Seats2meet in Utrecht.

Wij zijn ontzettend blij deze dag weer te mogen en te kunnen organiseren. Uiteraard zijn uw partner, zoon of dochter, vriend of vriendin of andere voor u vertrouwde begeleider van harte welkom. Een uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.

Graag hoort Marie Louise nog van u wat u graag zou willen, qua invulling, op deze dag. Het programma is nog niet rond, dus mogelijk wordt uw wens gehonoreerd. Graag zo snel mogelijk uw reactie aan Marie Louise via haar mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Hartelijke groet,

Annemie, Maud, Marjan, Marie-Louise en Pascale

 

 

 

 

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form