Media & Pers

16-12-2013 Persbericht VPKK

 

Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) steunt vanzelfsprekend de oproep van kardinaal Eijk aan iedereen die weet heeft van seksueel misbruik om dit misbruik te melden. Het is een belangrijk gebaar van erkenning en steun aan personen met een verleden van seksueel misbruik in de rk kerk. Velen van hen zullen ernaar uitzien dat dit advies van de kardinaal ook opgevolgd wordt. Helaas heeft de aartsbisschop verzuimd op te roepen ook ander excessief fysiek en psychisch geweld tegen kinderen in de rk kerk te melden.

Het VPKK ontvangt in toenemende mate meldingen van vrouwen die als kind binnen de rk kerk ernstig zijn mishandeld. Meisjes werden vaak jaren, soms hun hele jeugd lang, toevertrouwd aan de zorg van nonnen. In veel instituten was sprake van een kil en hardvochtig beleid, waarbinnen (ernstige) mishandeling van de kinderen aan de orde van de dag kon zijn. Vrouwen met een geschiedenis van mishandeling hebben zich tot nu toe slechts mondjesmaat gemeld omdat er geen regeling beschikbaar was om tot erkenning en genoegdoening te komen. Weliswaar is er nu wel een regeling daartoe, maar hier is nog te weinig bekendheid aan gegeven.

De aartsbisschop geeft in zijn oproep bovendien aan dat per 1 juli 2014 de mogelijkheid sluit om een klacht in te dienen over seksueel misbruik. Vrouwen die zich bij ons melden, geven aan dat zij om uiteenlopende redenen (nog) niet een klacht aanhangig hebben kunnen maken. Onbekendheid met de mogelijkheid daartoe is een van die redenen. Een andere reden kan zijn, dat vrouwen weinig heil zien in een klachtenregeling waarin wel het seksueel misbruik, maar niet de soms als nog ernstiger ervaren mishandeling aan de orde kan komen. Vrouwen die als kind binnen een parochie zijn misbruikt, ondervinden binnen de parochie en de eigen familie nog steeds belemmeringen dit misbruik te melden.

Het VPKK kan zich uitdrukkelijk niet vinden in het besluit om de klachtenprocedure per 1 juli 2014 geheel af te sluiten. De scheiding tussen seksueel misbruik enerzijds en andersoortig geweld anderzijds is kunstmatig en staat reële processen van erkenning en genoegdoening in de weg. Ernstiger is echter dat mensen na tientallen jaren van miskenning nu de ruimte niet krijgen om zelf te bepalen welk moment voor hen gepast en veilig is om het zwijgen te doorbreken over ervaringen die zo ingrijpend zijn geweest. De klachtencommissie zal minder kamers nodig hebben als er minder meldingen binnenkomen, maar er is alle reden om de regeling in een afgeslankte vorm voort te zetten.

 

Namens het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik,

Annemie Knibbe
043 3620897
06 53393818

 

 

 

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Login Form